Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Uzgoj ribe

Automatizacija ribnjaka

Kontrolna-soba-monitoring.jpg
kontrolna soba
Jedan od ključnih zahtjeva postavljenih proizvodnji jest osiguranje intenzivne proizvodnje, uz postizanje maksimalne efikasnosti svih poslovnih procesa. Uz to potrebno je osigurati i kvalitetan sustav praćenja, mjerenja i kontrole koji će osigurati sve informacije potrebne pri praćenju i upravljanju proizvodnjom. Na ribnjacima PP Orahovice ti zahtjevi međusobno su implementirani korištenjem najmodernijih rješenja iz područja energetike, mrežnih tehnologija, automatizacije i softverskih rješenja.

Najmodernija tehnologija

hranilice.jpg
areatori
Ribnjaci PP Orahovice opremljeni su najmodernijom tehnologijom za uzgoj slatkovodne ribe. Potpuna automatizacija omogućava električno napajanje na svim dijelovima ribnjaka, a osigurana je i optička mreža čime su svi ribnjaci povezani u jedinstven sustav kojim se iz centralne sobe upravlja automatskim hranjenjem. Uz to sustav u svakom trenutku ima podatke o parametrima vode (kisik, pH vrijednost, temperatura vode,...) čime se postiže praćenje riba i omogućava se postizanje optimalnih uvjeta za uzgoj riba.
Informacijski sustav za podršku ribnjačarstvu PP Orahovice:
  • integracija proizvodnih procesa od pripreme uzgojnih površina do završnih faza skladištenja i isporuke ribe na tržište;
  • dostupnost ključnih podataka tijekom cijelog proizvodnog procesa uzgoja i manipulacije ribom (kategorizacija ribe, ishrana, konverzija (FCR/FCE), prirast, stanje ihtiomase, agrotehničke mjere, ...);
  • kontrola i optimizacija troškova proizvodnje u cilju povećanja efikasnosti i učinkovitosti;
  • kontrola krajnjeg proizvoda u svima fazama uzgoja od mrijesta i nastajanja ličinki do konzumne ribe.

Proizvodnja ribe

riba-u-mrezi.jpg
Proces proizvodnje sastoji se od nekoliko faza, a cilj svake faze je uzgojiti zdravu ribu bogatih nutritivnih vrijednosti. U ribnjacima PP Orahovice, radi boljeg iskorištenja proizvodnog  potencijala, ribe se nasađuju u polikulturi. Dominantna vrsta je šaran, a uz njega se uzgaja i amur, tolstolobik, som, linjak, štuka, smuđ, cvergi, deverika, bodorka... Prema intenzitetu uzgoja, ribe se  uzgajaju u poluintenzivnom te intenzivnom sustavu, a osim prirodne hrane koristi se visoko kvalitetna ekstrudirana hrana.

U sustavu proizvodnje ribe nalazi se i laboratorij opremljen najmodernijom opremom za praćenje kvalitete vode koji osigurava maksimalno korištenje prirodne hrane i stvaranje idealnih uvjeta za uzgoj zdrave i kvalitetne ribe.

Mrjestilište

U PP Orahovici umjetnim se mriješćenjem ribe iskorištavaju i spajaju prednosti reprodukcijskih postupaka čime se pruža mogućnost za primjenu:

  • boljeg iskorištavanja ikre i mliječi (visoki postotak oplodnje);
  • dosljedne realizacije oplemenjivačkih metoda (dobivanje potomstva od unaprijed odabranih matica);
  • bitnog smanjenja gubitaka optimalizacijom uvjeta za inkubaciju oplođene ikre i početni uzgoj ličinaka ribe
mrjestilište.jpg
ličinke soma
PP Orahovica svoje mrjestilište ima u Baranjskim ribnjacima koje se sastoji od dva odvojena recirkulacijska sistema. Jedan se koristi za pripremu matica za mrijest, a drugi služi za inkubaciju ikre i podraštanje ličinki. Dio mrjestilišta za pripremu matica za mrijest sastoji se od 6 većih i 6 manjih te 2 velika kružna bazena.
U bazenima za ribu omogućeno je automatsko praćenje potrebnih parametara vode CO2, pH i O2. Prostor za inkubaciju ikre opremljen je najmodernijim zugeer aparatima i ležnicama za prijem ličinki. Tu se nalaze i specijalni zugeer aparati za inkubaciju ikre štuke, kao i namjenske četvrtaste ležnice za inkubaciju ikre soma. Ukupni kapacitet mrjestilišta je 50 milijuna ličinki u turnusu.

U sastavu mrjestilišta nalazi se i laboratorij opremljen najmodernijom opremom koja je potrebna za kvalitetan rad mrjestilišta i koja omogućava najbolje uvjete za kasniji uzgoj slatkovodnih riba.
Fotogalerija
prev next