Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Stočarstvo

Na više od 1400 hektara PP Orahovica uzgaja stoku u sustavu krava-tele pasmina simentalac, sharole i limousine. Svinjogojstvo obuhvaća uzgoj francuskih pasmina naima i gallia.

Govedarstvo

govedarstvo1.jpg
Govedarstvo u okviru PP Orahovica d.o.o.  odnosi se na držanje i uzgoj u sustavu krava-tele, koji se intenzivno provodi od 1993. godine. U uzgoju krava-tele uzgajaju se krave pasmina simentalac, charolais i limousine. 

Držanje i uzgoj odvija se na dvije govedarske farme Vereš Majtur i Krivaja.

Tov junadi

Junad većinom dolazi iz uzgoja krava-tele. Junad se hrani prirodnom hranom, sijenom i kukuruzom s vlastitih površina, što osigurava vrhunsku kvalitetu mesa.

Svinjogojstvo

Zdenci1.jpg
Na svinjogojskoj farmi Zdenci uzgajaju se svinje francuskih pasmina naima i galia.

U planu je izgradnja najsuvremenije farme i povećanje kapaciteta.