Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Srebrni karas

Opis
Srebrni karas је vrlo prilagodljiva slatkovodna riba unesena iz Kine, pripada porodici Cyprinidae, a prvi se put kod nas pojavila osamdesetih godina. Karas ima visoko i kratko tijelo, naraste do 45 cm, a doživi starost od 8 do 10 godina. Karas je riba sporotekućih i stajaćih voda, podnosi visoke temperature vode i niske koncentracije kisika. S hranidbenog gledišta srebrni karas je svejed.
Latinski naziv
Carassius gibelio
Težina
0,5 kg
Mrijest
Spolno dozrijeva između 2. i 3. godine. U ribnjacima je moguće križanje sa šaranom.