Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Ribnjaci

ribnjaci.jpg
Ribnjaci

Grudnjak

Ribnjačarstvo Grudnjak umjetno je močvarno stanište posebne krajobrazne i ornitološke vrijednosti na kojem se uzgaja riba. Ukupna površina ribnjaka je 965 ha. Od ukupnih površina ribnjaka mladičnjaci čine 34,5%, a uzgajališta za konzumnu ribu 65,5%.

Ribnjačarstvo svojom djelatnošću obuhvaća cjelovit proces proizvodnje od matičnog štoka i mrijesta svih uzgojnih kategorija do konzumne ribe. Riba se uzgaja u polikulturi, što znači da se osim glavne uzgaja više sporednih ili dopunskih ribljih vrsta.
Najviše se proizvodi:
  • šaran
  • biljojedne ribe
  • ostale ribe (som, smuđ, patuljasti somić, srebrni karas)

Donji Miholjac

Ribnjak Donji Miholjac pripada potpunom prirodnom sustavu klasičnih šaranskih ribnjaka, jer u svojoj strukturi ima sve potrebne kategorije objekata (od matičnjaka, predgrijališta, mrijestilišta, rastilišta, mladičnjaka, tovilišta i zimnjaka) za uzgoj i skladištenje ribe. Ribnjak Donji Miholjac proteže se na 975 ha, a rijeka Drava osigurava neograničenu vodu potrebnu za proizvodnju.

Lipovljani

Ribnjaci Lipovljani izgrađeni su 1969. godine. Prva proizvodnja u njima započela je 1970. godine. Ribnjak Lipovljani pripada potpunom prirodnom sustavu klasičnih šaranskih ribnjaka, jer u svojoj strukturi ima sve potrebne kategorije objekata (od matičnjaka, predgrijališta, mrijestilišta, rastilišta, mladičnjaka, tovilišta i zimnjaka) za uzgoj i skladištenje ribe. Proizvodni objekti ribnjaka protežu se na više od 700 ha, a locirani su sjeverno i južno od autoceste Zagreb-Lipovac preko koje su povezani nadvožnjakom u jedinstvenu proizvodnu cjelinu.Ribnjak Lipovljani proteže se na više od 700 ha.