Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Proizvodnja lješnjaka

Sorte lješnjaka

Istarski dugi - porodica Corylus avellana. Grm ove sorte dosta je bujan više raste u širinu nego u visinu pa je loptastog oblika. To je najmasovnija sorta u Hrvatskoj, zastupljena je s cca 80% u svim plantažama. Široka rasprostranjenost uvjetovana je njenim dobrim osobinama. Plod je krupan, duguljastog je oblika, a njegova specifična aroma čini ga najpoželjnijom konzumnom sortom.

Rimski - porodica Corylus avellana. Ima vrlo bujno stablo. Iako je grm, raste uspravno. To je druga najzastupljenija sorta u Hrvatskoj. Plod je krupan, okruglastog oblika koji je izrazito pogodan za daljnju preradu.

Haleški div - porodica Corylus avellana. Sorta lješnjaka koja je rasprostranjena širom Europe. Plod haleškog diva je krupan, okruglasti ali pomalo spljošten. Jezgra dobro ispunjava ljusku te je slatkog i ugodnog okusa.
ljesnjaci_2pak.jpg
PP Orahovica raspolaže s 416 ha lješnjaka starosti 28 godina slijedećeg sortimenta: istarski dugi, rimski i haleški div. Plantaža se nalazi između sela Donja Pištana, Bukvik i Čačinci. Uzgojni oblik je grmolika vaza koji je prilagođen mehaniziranoj berbi i zaštiti od bolesti i štetnika.
Lijeska je grmolika listopadna biljka koja doseže 3-8 m visine. Listovi su joj zaobljeni, prekriveni s malim dlačicama sa svake strane, a mogu biti dužine od 6-12 cm. Plod lijeske je orašasto voće lješnjak. Bogat vitaminom C, kalcijem i željezom, nezaobilazan su dio ljudske prehrane. Lješnjak, kao i svi orašasti plodovi sadrži antikancerogene tvari također smanjuje rizik od srčanih bolesti te može reducirati pojavu dijabetesa.