Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Proizvodnja

Većinu ratarske proizvodnje PP Orahovice čine pšenica, soja, kukuruz te šećerna i uljana repica. 

Od pripreme zemljišta i plodosmjene sve do odvodnje u PP Orahovici radi se prema najvišim europskim standardima, čime je osigurana vrhunska kvaliteta proizvoda i sigurnost prinosa.

Osim proizvodnje, u PP Orahovici dorađuje se sjeme žitarica koje se i pakira za potrebe tržišta.

Sjemenska proizvodnja

Osim uzgoja ratarskih kultura PP Orahovica usmjerena je i na proizvodnju sjemenskih usjeva.

Okosnicu sjemenskog uzgoja čine soja i uljana repica koje se osim za vlastite potrebe pakiraju i plasiraju za potrebe tržišta.