Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Povijest

2011. - Uprava PP Orahovice d.d. donijela je 17.10.2011. godine Odluku o osnivanju trgovačkog društva PPO Lješnjak d.o.o.

2011. - Uprava PP Orahovice d.d. donijela je 28.4.2011.godine Odluku o osnivanju trgovačkog društva PPO Stočarstvo d.o.o.

2010. - Odlukom Skupštine dioničara 29.7.2010.godine tvrtka M SAN ulaganja dokapitalizirala je PP Orahovicu d.d. i na taj način postala vlasnik većinskog paketa dionica.

2006. - Od 1.1.2006. godine dvije ratarske radne jedinice iz organizacijskih razloga spajaju se u jednu (Ratarstvo Krivaja – Nelin Dvor), tako da je ukupan broj radnih jedinica smanjen na deset i u tom ustrojstvu PP Orahovica d.d. djeluje i danas.

2005. - Do kraja 2005. godine PP Orahovica d.d. djeluje u 11 radnih jedinica (ratarstvo, stočarstvo, grožđe i vino, svinjogojstvo, ribnjačarstvo, mlin i silos, klaonica i pekara) i stručne službe.

1993. - PP Orahovica d.d. registrirana je kao dioničko društvo kod Trgovačkog suda u Osijeku 31.03.1993. godine, a od 9.8.1996. godine Društvo se vodi u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru.

1993. - Poduzeće je 19.3.1993. godine održalo prvu Skupštinu dioničara i od tada dotadašnji PPK Orahovica nosi naziv „Poljoprivredno poduzeće Orahovica, dioničko društvo“.

1964. - Službeni početak rada 1.1.1964. godine.

1963. - Poljoprivredno poduzeće Orahovica, dioničko društvo osnovano je kao „Poljoprivredno prehrambeni kombinat Orahovica“ (skraćeno PPK Orahovica) 11.11.1963 godine, a registrirano je kod Privrednog suda u Osijeku 27.12.1963. godine i uvedeno u registar privrednih organizacija pod brojem Fi 35/79/63-1.
Fotogalerija
prev next