Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Katalog ribe

Ribnjaci PP Orahovice opremljeni su najmodernijom tehnologijom za uzgoj slatkovodne ribe. Potpuna automatizacija omogućava električno napajanje na svim dijelovima ribnjaka, a osigurana je i optička mreža čime su svi ribnjaci povezani u jedinstven sustav kojim se iz centralne sobe upravlja automatskim hranjenjem. Uz to sustav u svakom trenutku ima podatke o parametrima vode (kisik, pH vrijednost, temperatura vode,...) čime se postiže praćenje riba i omogućava se postizanje optimalnih uvjeta za uzgoj riba. U vlastitom mrjestilištu za uzgoj slatkovodnih vrsta riba uzgaja se štuka, smuđ, crvenperka, deverika, šaran, som, amur, tolstolobik, linjak...

Crvenperka

Crvenperka je relativno sitna riba, visokog tijela koje je bočno spljošteno. Naraste do 40 cm dužine. Tijelo je izduženo, vretenastog oblika i lateralno spljošteno. Glava je razmjerno mala, leđna strana tijela je zelenkasta, bokovi su bronzastia, a trbuh srebrnobijeli. Spolni dimorfizam je jasno izražen. Živi u sporotekućim i stajaćim vodama obraslim vodenim biljem.

Deverika

Deverika je slatovodna riba iz porodice Cyprinidae, poznamo je i pod nazivima platnica, hajn i ljeskarica. Obitava u mirnim i sporotekućim vodama, rijekama i jezerima bogatim hranom. Živi većinom u jatima pri dnu pjeskovitih i muljevitih voda. Hrani se zoobentosom. Ima važan gospodarski značaj. Kod nas je značajna za sportski ribolov i za jelo zbog kvalitetnog mesa.

Srebrni karas

Srebrni karas је vrlo prilagodljiva slatkovodna riba unesena iz Kine, pripada porodici Cyprinidae, a prvi se put kod nas pojavila osamdesetih godina. Karas ima visoko i kratko tijelo, naraste do 45 cm, a doživi starost od 8 do 10 godina. Karas je riba sporotekućih i stajaćih voda, podnosi visoke temperature vode i niske koncentracije kisika. S hranidbenog gledišta srebrni karas je svejed.

Tolstobik bijeli

Poznat je i pod imenom bijeli glavaš. Tijelo je visoko i izduženo sa širokom glavom. Naraste do 1 metar,a doživi starost do 15 godina. Tijelo mu je visoko, robusno i bočno spljošteno. Bijeli glavaš najčešće naseljava tople, sporotekuće i mirne vode s dosta vodene vegetacije i fitoplanktona koje filtrira kroz branhiospine na škrgama.

Tolstobik sivi

Tolstobik sivi poznat je i pod imenom sivi glavaš. Sivi glavaš ima plosnato tijelo sa širokim leđima. Mlade ribe su jednolično srebrnasto obojene, a kod starijih primjeraka na bočnom i leđnom dijelu nalaze se duguljaste mramorne mrlje. Najduži i najveći primjerci žive u vodama Kine. Sivi glavaš živi u sporotekućim i stajaćim vodama. Hrani se zooplanktonom koje cijedi kroz splet branhiospina na škrgama. Vrlo je plaha riba koja žestoko reagira na naglo uznemiravanje.

Patuljasti somić

Patuljasti somić riba je iz porodice Siluridae. Naraste do 30 cm, a životni vijek mu je  5 do 7 godina. Tijelo mu je izduženo, koža je bez ljusaka, glava niska i široka s terminalnim ustima i sitnim zubima. Odgovaraju mu stajaće vode s dosta bilja i mekim dnom. Živi pri dnu u skrovištima, zimi ne uzima hranu.

Štuka

Ubrajamo je među veće slatkovodne riblje vrste. Naraste do 150 cm, a doživi starost oko 25 godina. Tijelo je torpednog oblika. Mlade ribe su zelene boje, a boja tijela odraslih primjeraka ovisi o staništu. Osnovna boja tijela je mrka, zelena i žuta koja na bočnim stranama prelazi u žutozelenu s brojnim svijetlim pjegama.

Živi u mirnim sporotekućim ili stajaćim vodama obraslim gustom vegetacijom gdje čeka plijen. U ljetnom je razdoblju aktivna u jutro i pred večer. U jesenskom razdoblju je aktivna tijekom cijelog dana. Gospodarski je značajna vrsta, a u sportskom je ribolovu cijenjena kako zbog kvalitetnog mesa koje je dobre konzistencije i niskog sadržaja masti, tako i zbog relativno lakog ulova.

Linjak

Obično naraste do 30 cm dužine. Tijelo je zaštićeno sitnim ljuskama koje su dobro učvršćene u debeloj kože. Dominantna boja tijela je tamnozelena, hrbat je tamniji, bočne strane su sivozelene. U vrijeme mrijesta na glavi mužjaka se pojavljuju rožnati izraštaji u obliku bradavica.

Linjak živi u toplim stajaćim i sporotekućim vodama koje su obrasle vodenom vegetacijom. Linjak je naseljen u gotovo sve vode Europe. Značajna je gospodarska riba zbog mesa koje sadrži nisku razinu masti, a osim toga omiljena je riba sportskih ribolovaca.

Smuđ

Smuđ je riba iz porodice Percidae. U našim vodama naraste do 130 cm. Tijelo je izduženo,vretenastog oblika i srednje visoko. Boja leđa je sivozelena, na bočnim stranama tijela vidi se 8 do 12 tamnocrnih pruga.

Smuđ naseljava duboke i prostrane vodene površine s tvrdim i neravnim dnom. Aktivan je u večernjim satima kada traži hranu.

Šaran

Šaran je riba iz porodice Cyprinidae. Jedna je od najznačajnijih slatkovodnih riba. U ribnjacima se uzgaja od prije 2000 godina. Naraste do 1,5 m dužine, a doživi starost do 40 godina. Masivna se glava završava ustima s četiri brka, a usta može produljiti u obliku cijevi kojom šaran pretražuje i usisava hranu s dna. Prema staništu, boja mu varira od bijelo zlatne do smeđe po leđima, a postaje svjetlija s bakrenim odsjajima po bokovima te završava s više ili manje svijetlim trbuhom. Aktivnost šarana je i noćna i dnevna, ali je u svakom slučaju povezana s temperaturom vode.

Bijeli amur

Bijeli amur pripada velikim ribljim vrstama s valjkastom i robusnom građom tijela. Amur ili indijski šaran potječe iz rijeke Amur u sjevernoj Aziji, odande je donesen u Europu. Tijelo je pokriveno razmjerno velikim ljuskama. Naseljava donje i srednje tokove sporotekućih rijeka.

Som

U našim klimatskim uvjetima som naraste od 2 do 3 m, a doživi starost veću od 60 godina. Tijelo soma zaštićeno je debljom kožom koja je bez ljusaka. Osnovna boja tijela je od maslinasto zelene do sivo plave. Som traži mirna mjesta sa sporotekućom vodom, rado naseljava toplije akumulacije, a zimi se sakuplja na mirnim i dubljim mjestima.