Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Osnovni podaci

Naziv
POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv
PP ORAHOVICA d.o.o.
Adresa
Pustara 1, 33513 Zdenci
Adresa Uprave i adresa za korespondenciju
Stjepana Mlakara 5, 33515 Orahovica
Osnovna djelatnost
poljoprivreda
OIB
70427199569
Matični broj
03017931
Matični broj subjekta (MBS)
010025375
Registarski sud
Trgovački sud u Bjelovaru
Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću
Temeljni kapital
254.335.000,00 kuna
IBAN
Addiko Bank d.d. Zagreb:    HR59 2500 0091 1020 2404 9
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb: HR20 2340 0091 1100 7465 9
Slatinska banka d.d. Slatina:  HR37 2412 0091 1200 0995 3
Podravska banka d.d. Koprivnica : HR69 2386 0021 1150 0064 2
Veneto banka d.d.  Zagreb: HR07 2381 0091 1970 0160 4
Predsjednik Uprave
Saša Breznik
Član Uprave
Stipo Matić
Predsjednik Nadzornog odbora
Marko Rašić