Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2019./2020. godinu

PP Orahovica d.o.o. raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednje škole i studentima s područja općina Orahovica, Zdenci, Čačinci i Crnac, i to:

  • 4 stipendije učenicima srednje škole u iznosu od 400 kn mjesečno
  • 4 stipendije studentima u iznosu od 800 kn mjesečno

Natječaj se otvara 02. rujna 2019., a prijave se šalju do zaključno 01. listopada 2019. Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici www.pporahovica.hr do 15. listopada 2019. Stipendije će se isplaćivati tijekom deset mjeseci iduće školske/akademske godine 2019./2020.
Pravo na Stipendiju PP Orahovice mogu ostvariti redoviti učenici srednje škole te redoviti studenti s područja općina Orahovica, Zdenci, Čačinci i Crnac.

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu Stipendije su:
  1. Opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja
  2. Sudjelovanje na natjecanjima te posebna dostignuća u prethodnoj godini školovanja (nastavne i izvannastavne aktivnosti)

Prijavi (obrazac prijave kandidati mogu skinuti na web stranici www.pporahovica.hr) treba priložiti:

  1. Uvjerenje o prebivalištu učenika/studenta
  2. Preslik svjedodžbe (učenici) odnosno prijepis položenih ispita s ocjenama (studenti) prethodne školske/akademske godine
  3. Uvjerenje škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2019./2020.
  4. Preslik osvojenih nagrada i priznanja tijekom protekle školske/akademske godine (nastavne i izvannastavne aktivnosti)
   
Prijave s potrebnom dokumentacijom predaju se u natječajnom roku u PP Orahovica, Stjepana Mlakara 5, 33515 Orahovica ili se šalju poštom na istu adresu, uz naznaku „Za stipendiju“.
Tročlano Povjerenstvo će razmotriti sve pristigle prijave te utvrditi popis kandidata temeljem dostavljene dokumentacije i utvrđenih kriterija. Dobitnici stipendija će sklopiti Ugovor o stipendiranju s PP Orahovicom. Prijavom na natječaj svi kandidati prihvaćaju navedene uvjete i kriterije te su suglasni da se njihovi podaci čuvaju i objave na rang listi sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).

Orahovica, 28. kolovoza 2019.