Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Misija, Vizija i Vrijednosti

Naša Vizija

Lider u efikasnosti i kvaliteti proizvodnje u poljoprivredi, prema svim kriterijima modernog poslovanja.

Naša Misija

Stalno pomičemo postojeće granice prethodnih iskustava kroz znanje i tehnologiju u pravcu postizanja bolje kvalitete i većih prinosa uz još veću efikasnost.

Naše Vrijednosti

Povjerenje i poštovanje
Međusobno povjerenje i poštovanje osnova su svakog kvalitetnog odnosa, bilo na poslu ili privatno. Poštujemo integritet svakog pojedinca, kao što uvažavamo različitost mišljenja, kultura i običaja. Za ostvarenje naše vizije jednako su važni svaki naš proizvod i tržište, kao i svijest o tome da se naši suradnici mogu osloniti na nas. Odlučni smo u njegovanju i poticanju odnosa uzajamnog povjerenja i poštovanja.
Organizacija koja uči
Novi problemi za nas su izazovi kojima spremno pristupamo otvorenog uma, koristeći i naša i tuđa iskustva prenoseći svoja znanja kolegama i suradnicima. Stalno se prilagođavamo promjenama koja se događaju u našoj okolini i pripremamo se za budućnost, imajući u vidu uspjehe, ali i neuspjehe iz prošlosti. Istovremeno znamo da je stjecanje novih znanja i vještina osobna odgovornost i obveza svakoga od nas, kao što je svatko od nas dužan pružiti profesionalnu i ljudsku pomoć i podršku  u procesima učenja i stjecanja novih vještina naših suradnika.
Odgovornost
Ispunjavamo svoja obećanja, izvršavamo preuzete obveze te dovršavamo svoj posao do kraja ne očekujući da ga netko drugi obavi umjesto nas, uočavajući i rješavajući i one probleme za koje nismo direktno odgovorni a smatramo da ih je potrebno riješiti u interesu firme, bez potrebe da nas se upozori na to. Svatko od nas je odgovoran za sebe i svoj posao, ali i za uspjeh i dobrobit tvrtke u cijelosti. Dajući svoj maksimalan doprinos u poslu pronalazimo najbolja ostvariva rješenja na zadovoljstvo svih uključenih strana.
Timski rad i duh
Naše zajedničke ciljeve ostvarujemo kroz suradnju i međusobno uvažavanje znajući da smo uvijek tu jedni za druge te smo ponosni što smo dio tima u kojem se cijeni pošteni rad, odgovornost i iskrenost. Spremno pružamo stručnu pomoć i savjete, potičemo razmjenu iskustava i otvoreni protok informacija te izazove prihvaćamo s optimizmom, a uspjehe slavimo zajednički prepoznajući i podržavajući doprinos naših suradnika.
Učinkovitost
Ulažemo svoj trud, znanje i iskustvo te stalno unaprjeđujemo proizvodne procese i standarde kako bismo ostvarili bolje prinose i veću kvalitetu. U svakom pojedinom području našeg rada postižemo vrhunske rezultate što podrazumijeva optimalno ulaganje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa u odnosu na rezultate. Da bismo uspjeli u tome, nužna je ustrajnost i pravovremenost u provedbi, a kao mjerilo uspjeha smatra se odnos uloženog i dobivenog u ukupnom vremenu - od informacije, preko odluke do konačnog rezultata.
Tolerancija
Među našim najvrjednijim resursima su ljudi koji u sebi nose različita iskustva, znanja, vještine, običaje i želje, a tržišta na kojima radimo razlikuju se prema gospodarstvu, kulturi i tradicijama. Te različitosti su bogatstvo koje je čvrsti temelj na kojem gradimo naš uspjeh i rast poštujući i u toleranciji gradeći međusobne odnose, kontinuirano ostvarujući nove razine kvalitete u poslovanju.
Proaktivnost
Pokazujemo inicijativu, potičemo i podržavamo promjene u našem radu, organizaciji i odnosima, uvodeći novosti u sve segmente aktivnosti i procesa s punim entuzijazmom želeći da svaki pojedinac da svoj doprinos u tome kako postojeće učiniti boljim. U svakom pogledu težimo napretku i ne odustajemo pred preprekama, uvijek razmišljajući i djelujući nekoliko koraka unaprijed.