Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Kvaliteta i ekologija

U poslovanje PP Orahovice utkano je razmišljanje o ekologiji te na koji se način može zaštititi okoliš i očuvati prirodna bogatstva. Prekomjerno i neracionalno trošenje neobnovljivih prirodnih resursa može uzrokovati poremećaj u ravnoteži prirode. Već je prije nepunih dvadeset godina u PP Orahovici bila prva farma na području Hrvatske s pogonom za odvajanje krute od tekuće faze gnojiva te se na taj način odvijao proces zbrinjavanja otpadnih voda.
PP Orahovica kontinuirano radi na unapređenju kvalitete poslovanja  i  kvalitete u proizvodnim procesima što u konačnici daje visokokvalitetne proizvode. To dokazuju i certifikati HACCP/ISO 22000, potvrde kvalitete i sigurnosti u proizvodnji hrane i vina.   

HACCP standard (Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) sustav je kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda koji omogućava identifikaciju i procjenu svih mogućih opasnosti, određivanje mjera sigurnosti te osiguranje provođenja mjera na djelotvoran način.

ISO 22000 međunarodna je norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje cjelovitog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane. Ključni elementi su preduvjeti programa HACCP načela, unutarnja i vanjska komunikacija  te opći elementi upravljanja sustavom.

Korištenjem sustava upravljanja sigurnošću hranom smanjuje se rizik isporuke zdravstveno neispravnog proizvoda, povećava dosljednost u kvaliteti proizvoda kao i sukladnost sa specifikacijama proizvoda
Certifikat