Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Kućni red pecališta

Pravilnik o kućnom redu na Pecalištu

 1. U rekreacijskom ribolovu, dozvoljeno je loviti na tri štapa s jednom udicom uz obveznu upotreba prostirke za ribu(može se unajmiti kod čuvara po cijeni od 10,00 kn/kom)
 2. Ribu koja se ne kupuje,obavezno je vratili neoštećenu u vodu.
 3. Svaki dodatni štapnaplaćuje se 10,00 kn/kom.
 4. Cijena karte je 20,00 kn i vrijedi od dolaska na ribnjak do kraja radnog vremena ribnjaka.
 5. Ulovljena riba koja se želi ponijeti,obračunava se po važećem cjeniku.
 6. Zabranjen je ribolov na dva različita mjesta istovremeno.
 7. Ribič koji oštećenu ribu vrati u ribnjak kažnjava se novčanom kaznom 500,00 kn i bit će prekršajno prijavljen.
 8. Loviti se može neograničen broj komada ribe, kojase stavlja u čuvarku i nosi do čuvara na vaganje.
 9. Posjet ribnjaku u svrhu razgledavanja,šetnje,promatranja se ne naplaćuje.Osobe kao pratnja ribiča mogu biti djeca,supruga i kao takvi ne plaćaju člansku kartu.Na ribnjaku se svi ribiči i ostali moraju ponašati dolično,nesmiju praviti nered,buku ili na neki drugi način ometati druge ribiče.Izgrednici će biti kažnjeni s novčanom kaznom  500,00 kn,prijavljeni sucu za prekršaj i udaljeni s ribnjaka.
 10. Roštiljanje je dozvoljeno na ribnjaku na za to predviđenom mjestu. Korisnici iposjetitelji dužni su pokupiti smeće i odložiti ga na mjesto za odlaganje smeća.
 11. U ribolovu je dozvoljena uporaba svih vrsta mamaca i hrane primjerenih rekreacijskom ribolovu.
 12. Automobilom nije dozvoljen ulaz unutar ograde ribnjaka,a svi ribiči obvezni su torbe i pribor dati čuvaru na pregled.
 13. Kupanje na ribnjaku nije dozvoljeno.
 14. Gospodarski ribolov(mrežama,ostima,vršama,parangalima)nije dozvoljen.
 15. U ribolovu je dopuštena uporaba brodica za daljinsko upravljanje.
 16. Iznajmljivanje suncobrana se naplaćuje 15,00 kn/dan.Nakon upotrebe ispravni suncobrani se vraćaju čuvaru.Oštećenje suncobrana se naplaćuje 100,00 kn.

Dodatna pravila ribolova u tablama s kapitalcima

 1. Dozvoljeno je noćenje i kampiranje petkom i subotom isključivo uz najavu i minimalno dvije osobe samo na mjestima za tu namjenu.
 2. Cijena poludnevne karte (7-19 sati)        80,00 kn
 3. Cijena dnevne karte (7-7) 24 sata         150,00 kn
 4. Cijena vikend karte 48 sati                    300,00 kn
 5. Svaki ribič mora imati prostirku za ribu,antibiotski sprej i meredov.
 6. Udice nesmiju imati kontra hvataljku.
 7. Ulovljeni kapitalci neoštećeni se vraćaju u tablu.Ukoliko ribič želi, ulovljene kapitalce može kupiti po važećem cjeniku:
 • Šaran      75,00 kn/kg
 • Amur      75,00 kn/kg
 • Smuđ    150,00 kn/kg
 • Som      150,00 kn/kg
Za nepoštivanje ovog pravilnika ili pronalazak sakrivene ribe slijedi kazna od 500,00 kn, oduzimanje pribora i ulova, prekršajna prijava i zabrana trajnog ulaska na ribnjak.