Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Društvena odgovornost

PP Orahovica u svom radu promiče razvoj ljudskih resursa, održivi razvoj, zaštitu zdravlja i suradnju s lokalnom zajednicom. 

"Svaka generacija mora riješiti svoje zadatke i ne smije ih ostaviti sljedećim generacijama - ovo je osnovna zamisao održivog razvoja i ona uključuje i globalnu perspektivu."

                                                                                           Gerhard Schröder,
                                                                                        njemački političar i državnik

Za PP Orahovicu održivi razvoj temelj je poslovanja. To znači optimalno korištenje prirodnih resursa, očuvanje prirodne i kulturne baštine, poticanje socio-kulturološke autentičnosti turističkih lokaliteta tradicijske vrijednosti i kulturnog nasljeđa, stvaranje preduvjeta za profitabilno poslovanje poduzetnika okupljenih oko PP Orahovice te utjecanje na razvoj lokalne infrastrukture.


Edukacija i razvoj ljudskih resursa
PP Orahovica pažljivo planira razvoj i edukaciju svojih ljudskih resursa. Za svakog čovjeka stvara ugodno radno okruženje vodeći brigu o dostojanstvu i ravnopravnosti. Mladim ljudima nudi mogućnost dokazivanja i ispunjavanja njihovih profesionalnih težnji, potiče se timski rad, cijeni proaktivnost, a nagrađuje učinkovitost i kvaliteta. 


Zaštita zdravlja
Svi naši proizvodi zadovoljavaju najstrože nutricionističke zahtjeve te njihova konzumacija u dnevno preporučenim količinama ne narušava ljudsko zdravlje. Način uzgoja, stroga kontrola kvalitete proizvodnje, pogoni i strojevi zadovoljavaju najstrože sanitarne zahtjeve.
Proizvodnja u PP Orahovici podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija. Svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda radi zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača.


Suradnja s lokalnom zajednicom
Lokalna zajednica ima veliku važnost za PP Orahovicu. Osnovne smjernice utkane u našu korporativnu društvenu odgovornost su: aktivno uključivanje u rad lokalnih udruga, sportskih klubova, organizacija kulturnih manifestacija te pomaganje u rješavanju problema okoline.