Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Dorada lješnjaka

PP Orahovica ima najmoderniji pogon za doradu lješnjaka u Hrvatskoj, u kojemu se dorađuje, odnosno obavlja proces pročišćavanja, sušenja, kalibriranja, odvajanja jezgre od ljuske te sortiranja i pakiranja lješnjaka.

Kapacitet pogona za doradu dovoljan je za godišnju proizvodnju lješnjaka PP Orahovice te za potrebe uslužne dorade za kooperante i ostale manje proizvođače na području RH.