Mjesto gdje se spajaju tradicija, kvaliteta i nove tehnologije.
Croatian English German

Cjenici

Cjenik usluge u ratarstvu 2012. godina

Redni broj
UslugaOpis strj / priključak
Iznos kn / ha
1
Oranje
teški / plug 6 brazdi
520,00
2
Podrivanje
teški / podrivač
600,00
3
Tanjuranje
srednji / tanjrače 6 m
230,00
4
Gnojidba
laki / rasipač 24 m
60,00
5
Priprema sjetve
srednji 7 sjetvospremač
145,00
6
Sjetva
srednji / vaderstadt 24 m
200,00
7
Prskanje
laki / prskalica 24 m
125,00
8
Prihrana
laki / rasipač 24 m
60,00
9
Žetva pšenice
kombajn
500,00
10
Žetva uljarica
kombajn
600,00
11
Žetva kukuruza
kombajn
505,00
12
Žetva soja
kombajn
620,00
13
Vađenje repe
Holmer
1.500,00
14
Razbacivanje karbokalka
srednji / rasipač
205,00
15
Siliranje kukuruza
silikombajn
900,00
16
Kultivacija
laki / kultivator
160,00
* Nanavedene cijene se obračunava iznos PDV-a
* U slučaju povećanja cijena energenata zadržavamo pravo povećanja gore navedenih cijena.
* U slučaju promijene tečaja EUR-a za više od 5% u odnosu na srednji tečaj HNB na dan donošenja cjenika, zadržavamo pravo korekcije istog u jednakom postotku.

Cjenik prijema, sušenja, skladištenja
i izlaza suncokreta - 2012. godina

*SUŠENJE
Ulazna vlaga (%)
Cijena sušenja (kn/kg)
9,01-10,000,19399
10,01-11,00
0.20005
11,01 - 12,00
0,20611
12,01 - 13,00
0,21219
13,01 - 14,00
0,21825
14,01 - 15,00
0,22560
15,01 - 16,00
0,23166
16,01 - 17,00
0,23772
17,01 - 18,00
0,24378
*Za svaki postotak redukcije vlage veći od predviđenih u cjeniku, cijene se uvećava za 0,010 kn/kg vlažnog zrna.
*U slučaju povećanja cijena energenata zadržavamo pravo povećanja gore navedenih cijena.
*Ukoliko se roba skladišti duže od 30 dana obračunat će se trošak skladišnine.

TROŠKOVI SILOSA
  • Trošak prijema     37,00 kn/t
  • Trošak izlaza        20,00 kn/t
  • Skladištenje         15,00 kn/t mjesečno ili 0,50kn/t po danu
  • Kalo ulaza           1%
  • Kalo izlaza          0,5%
  • Trošak analize     4,00 kn/t (50% na teret proizvođača, 50% na teret silosa)
*NAPOMENA
Organizaciju narudžbe i dostave vagona preuzima vlasnik robe.
Cijene su izražene u HR KN, a obračun i fakturiranje se vrši svakog zadnje dana u mjesecu za protekli mjesec.
 U slučaju promijene tečaja EUR-a za više od 5% u odnosu na srednji tečaj HNB na dan donošenja cjenika, zadržavamo pravo korekcije istog u jednakom postotku.
U sve cijene nije uračunat iznos PDV-a.